Föreläsning i framgångsrikt bemötande

– konsten att få människor omkring dig att trivas

SNABBHETSPREMIE!  Boka höstens föreläsning redan nu, så ger vi 15% rabatt på arvodet!

En humoristisk och inspirerande föreläsning i bemötande som i delar utmanar publiken att fundera på hur de själva uppfattas. Ni får tankeväckande insikter, fartfyllda exempel, aha-upplevelser och garanterade skratt. Efteråt har du konkreta tips på hur du bemöter människor, med artighet på deras nivå och skapar glädje. Bemötande såväl mellan kollegor som gentemot kunder, patienter, brukare, medborgare eller vad du än kallar de du möter.

Mats Danielsson, ofta omnämnd som Etikettdoktorn, är sedan många år en av Sveriges mest anlitade experter inom området och föreläser i bemötande. Många tusentals personer i och utanför vårt land, har redan lyssnat och inspirerats av hans föreställning om framgångsrikt bemötande. Med rötterna i vårdsektorn, kommun och näringsliv får ni entusiasmerande exempel och fungerande nycklar till framgångsrikt bemötande som får människor omkring dig att trivas. För företag, organisationer inom vård och omsorg, kommuner och myndigheter.

Oavsett var du finns i världen, Stockholm, Malmö, Göteborg, London eller Boden så kommer Mats Danielsson till er och föreläser. Detta med en inspirationsföreläsning som kan byggas på med en workshop i bemötande.

En föreläsning i bemötande som håller sig inom arbetsplatsens ramar där föreläsningen berör bemötandets – eller bristen på bemötandets – betydelse såväl internt på arbetsplatsen som externt. Hur man möter eller bemöter andra, får betydelse när det sätts i ett sammanhang, görs begripligt och tillämpas med insikt. För det är skillnad på att möta och bemöta andra.

Mats Danielsson är en mycket uppskattad konsult och föredragshållare inom framgångsrikt bemötande, bl a beroende på hans gedigna teorietiska kompetens utifrån begreppet artighet som framgångsfaktor. Mats varvar praktisk erfarenhet med en exceptionellt god pedagogisk förmåga där han hela tiden har en dialog med publiken.

Som några föreläsningsdeltagare uttryckte det: ”Det är sådant vi egentligen borde veta. Men när det lyfts upp blir det helt enkelt outstanding!”

Mats Danielsson är en glad, karismatisk och energisk person som delar med sig av sina erfarenheter på ett sätt som är lätt att till sig och plocka in i sin egen vardag. Han blandar fakta med anekdoter, lyfter in egna och publiken erfarenheter samt skapar glada skratt och positiva upplevelser.  Allt sker i ett medryckande tempo där ingen sitter oberörd.

Han hämtar idéer från flera olika ämnesområden, där bland annat Mats unika kunskap om vett och etikett, men det för den skull blir det i denna föreläsning inga knivar och gafflar eller herrar som lyfter på hatten.  Det blir bemötande som han mixar ihop till en högenergisession med syfte att få dig att stanna upp och tänka till, skapa insikt om värdet av framgångsrikt bemötande. Mats  talarstil är samtal, dialog men ändå utmanande, inspirerande och underhållande.

Ni får entusiasmerande exempel och efteråt har du fem fungerande verktyg till framgångsrikt bemötande som får människor omkring dig att trivas.

Det handlar om internt och externt värdskap! Föreläsningen tar ett underhållande avstamp i hur du uppfattas artig, bara du lär dig hur…

Sagt om föreläsningen i bemötande:
”Tack för en fantastisk föreläsning, alla var supernöjda!”
Ulrika Gustafsson, Kommunikation och tillväxt
Vindelns kommun

”Det var precis det här vi talade om – så rätt! Med materialet kommer vi att kunna återknyta väldigt bra när det känns motigt framöver.”
Fredrik Hanström, Verksamhetschef
Hagalund Frösunda Vc, Solna¨

”Kunde inte tro att ditt framträdande skulle få ett sådant genomslag. Många har direkt och indirekt uttryckt beröm över din insats. Det var helt enkelt kanon.”
Stefan Fritzon
ROL International

Tid

Föreläsningen i bemötande kan anpassas – från 60 minuter till 3 timmar
60 minuter – en komprimerad version
90 minuter – med lite mer exempel
2 timmar – där publiken får insikt (denna är den mest valda)
3 timmar – med insikt och diskussion

Vill du veta mer eller boka?