Föreläsning i framgångsrikt bemötande

– konsten att få människor omkring dig att trivas!

En humoristisk och inspirerande föreläsning som i delar utmanar publiken att fundera på sitt eget bemötande. Ni får tankeväckande insikter, fartfyllda exempel, aha-upplevelser och igenkännande skratt. Efteråt har du konkreta tips på hur du vinner kunden, bemöter människor på deras nivå och skapar glädje. Bemötande såväl mellan kollegor som gentemot kunder.

Mats Danielsson, ofta omnämnd som Etikettdoktorn, är sedan många år en av Sveriges mest anlitade experter på bemötande. Många tusentals personer i och utanför vårt land, har redan lyssnat och inspirerats av hans föreställning om framgångsrikt bemötande. Med rötterna i vårdsektorn, kommun och näringsliv får ni entusiasmerande exempel och fungerande nycklar till framgångsrikt bemötande som får människor omkring dig att trivas. För företag, organisationer inom vård och omsorg, kommuner och myndigheter.

En inspirationsföreläsning som kan byggas på med en workshop i bemötande.

Föreläsningen tar ett underhållande avstamp i hur du uppfattas artig, bara du lär dig hur… 
Vi håller oss inom arbetsplatsens ramar men föreläsningen berör bemötandets – eller bristen på bemötandets – betydelse såväl internt på arbetsplatsen som externt, oavsett om den du möter kallas kund, patient, medborgare eller något annat. Hur man möter eller bemöter andra, får betydelse när det sätts i ett sammanhang, görs begripligt och tillämpas med insikt. För det är skillnad på att möta och bemöta andra.

>> internt och externt bemötande <<

>> insikt, skratt och aha-upplevelser <<

Bakom de utlovade skratten finns ett allvar som medvetandegör och inspirerar till att reflektera över sitt och andras bemötande.

Bakom de utlovade skratten finns ett allvar som medvetandegör och inspirerar till att reflektera över sitt och andras bemötande.
Det handlar om internt och externt värdskap

Tid

Föreläsningen kan anpassas
– från 60 minuter till 3 timmar
Workshop: upp till 6 timmar.

Vill du veta mer eller boka?