Bemötande för kommuner & myndigheter

Föreläsaren, bemötandeexperten Mats Danielssons uppskattade föreläsning. En tankeväckande föreläsning och, vid önskemål, med workshop. Med insikter, aha-upplevelser och igenkännande skratt. Mats har som tidigare kommunanställd erfarenheter från kommunledning, omsorg/socialtjänst och samhällsbyggnad.

Ett stort antal kommunala verksamheter och statliga myndigheter har anlitat Mats som föreläsare genom åren. Utifrån er kommuns eller myndighets behov och anpassas föreläsningen. En föreläsning förankrad i organisationens behov med en humoristisk, inspirerande, entusiasmerade inriktning som i delar utmanar publiken eller arbetsplatsen att fundera på sitt eget bemötande.

Om internt och externt bemötande (mellan kollegor patienter och anhöriga) som får en betydelse först när det sätts i ett sammanhang, görs begripligt och tillämpas med insikt. För hur svårt ska det vara? Konsten att få människor omkring dig att trivas.

Mats blandar förbättrande kunskaper med träffsäkra exempel från verkligheten som medarbetarna inte kan låta bli att känna igen sig i.
Bakom de utlovade skratten finns ett allvar som medvetandegör och inspirerar till att reflektera över sitt och andras bemötande.

Vill du veta mer eller boka?